Juhtimissüsteem

Omame üle 25 aasta professionaalset kogemust!

Juhtimissüsteem

Juhtimispõhimõtete elluviimiseks on AS EVIKO juurutanud ettevõttes kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

22. detsembril 2003 väljastas BVQI AS EVIKO-le vastavad sertifikaadid.

AS EVIKO kvaliteedipõhimõtted on:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Oma tegevusele kehtestatud normide järgimine;
 • Kliendi vajaduste ja ootuste määratlemine ning nendega arvestamine;
 • Vea kulude ennetamine;
 • Kliendikeskne suhtlemine nii organisatsiooni väliselt kui ka siseselt;
 • Teenuse osutamine vajaliku kvalifikatsiooniga ja motivatsiooniga töötajatega;
 • Tagada klientide ja töötajate järjepidev koolitus ning väljaõpe;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine.

AS EVIKO keskkonnapõhimõtted on:

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Töötajate koolitus, teavitamine ja valmisolek hädaolukordadeks;
 • Ennetustegevus;
 • Keskkonnasõbralike materjalide valik;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine;
 • Loodussäästlik tegevus;
 • Jäätmekäitluse osas paremate lahenduste leidmine;
 • Igakülgne keskkonnaalane koostöö kõikide huvipooltega;

Kontakt AS Eviko:

Telefon: +372 730 6050    |     E-post: eviko[ät]eviko.ee    |     Aadress: Õpetaja 9A, 51003 Tartu

Kontakt OÜ Eviko Infra:

Telefon: +372 730 6050    |     E-post: kristjan[ät]eviko.ee    |     Aadress: Õpetaja 9A, 51003 Tartu

Kontakt OÜ Eviko Ehitus:

Telefon: +372 646 0501    |     E-post: info[ät]evikoehitus.ee    |     Aadress: Koidu 27, 10136 Tallinn

Instagram:

instagram